English

Volume XII, Issue 4/2017

 

Vážení čtenáři,

jsem moc ráda, že Vám mohu představit v pořadí čtvrté číslo časopisu  Ekonomické spektrum  v roku 2017.

Současné číslo našeho časopisu je složeno ryze ze zahraničních příspěvků. Své výzkumné aktivity představuje Denisa Abrudan v článku týkajícím se problematiky HR v Rumunsku. Dorota Rajkowska píše o indikátorech v letecké přepravě a Mariola Grzebyk píše o rozvoji institucí veřejné zprávy v Podkarpatském vojvodství. Jarosław Karpacz se ve svém článku věnuje inovacím ve výrobních podnicích, problematikou zahraničního kapitálu na vybraných trzích se zabývá Katarzyna Puchalska.

 

Jsme si vědomi, že oblast výzkumu v sociálních vědách se pohybuje v dynamickém a konkurenčním prostředí a na straně druhé je třeba dbát na kvalitu publikačních výstupů. Proto si velice vážíme Vašeho zájmu o publikování v našem časopisu a také o recenzní posudky, které zpracováváte.

 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání u dalšího čísla časopisu Ekonomické spektrum.

Pavlína Hejduková

Šéfredaktorka

 

A NEW WORLD OF HR. CASE STUDY: ROMANIA
Denisa Abrudan

 

AIR CONNECTIVITY – THE INDICATOR SHOWING THE IMPORTANCE OF AIRPORTS
Dorota Rajkowska

 

ASSESSMENT OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN CHOSEN COMMUNITY OFFICES OF PODKARPACKIE VOIVODESHIP
Grzebyk Mariola

 

Innovation strategy and organizational innovativeness: AN empirical analysis in manufacturing sme’s
Jarosław Karpacz

 

ANALYSIS OF KEY SUCCESS FACTORS OF COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL IN SELECTED MARKETS
Katarzyna Puchalska