Dear readers, welcome to the third issue of 2020 of the Journal of the Economic Spectrum, which have for you four papers that again address various topics in the economic field. The authors Daňová and Širá prepared a paper entitled “Selected aspects of the relationship between human capital and economic growth”. The paper tests the […]

Read More →

Editorial 2/2020 Dear readers Welcome to the second issue of 2020 of the Journal of Economic spectrum, which contains four interesting paper. The papers deal with various topics, but all of them are very actual and we hope that the papers will be interesting for you. Josef Číž wrote the paper entitled “Evaluation of suppliers […]

Read More →

Editorial 1/2020 Dear readers, during this year more changes were implemented in the Journal. The seat of the publisher has changed and the journal will be issued under new publisher International organisation ISEIA with the seat in Luxemburg. We also have new members of the editorial board, mainly from academic fie ld. In this difficult […]

Read More →

Editorial 1/2019 Dear readers, we are presenting you the first issue of the year 2019 of the Journal of Economic Spectrum. Again, we tried to select contributions to this issue to be diverse of the topics and at the same time to maintain the desired quality which is so important to us. The first issue […]

Read More →

Editorial 2/2018 Dear readers,   we are presenting the second issue of the Journal of Economic Spectrum in the year 2018. Preparing this issue was rather challenging, especially because we want to publish only papers which bring scientific or professional benefit, their quality is comparable with the other peer-reviewed journals and on the other hand […]

Read More →

Editorial 1/2018   Dear readers,   we are giving you the issue 1/2018 of our journal. This journal issue contains three interesting papers.   The paper which was prepared by Biceková is focused on the topic of fiscal decentralization, namely the fiscal coverage of NUTS 3 self-governing powers in Slovakia. First, the paper describes the […]

Read More →

English Volume XII, Issue 4/2017   Vážení čtenáři, jsem moc ráda, že Vám mohu představit v pořadí čtvrté číslo časopisu  Ekonomické spektrum  v roku 2017. Současné číslo našeho časopisu je složeno ryze ze zahraničních příspěvků. Své výzkumné aktivity představuje Denisa Abrudan v článku týkajícím se problematiky HR v Rumunsku. Dorota Rajkowska píše o indikátorech v letecké přepravě a Mariola […]

Read More →

Vážení čtenáři,   jsem moc ráda, že Vám mohu představit v pořadí čtvrté číslo časopisu  Ekonomické spektrum  v roku 2017.   Současné číslo našeho časopisu je složeno ryze ze zahraničních příspěvků. Své výzkumné aktivity představuje Denisa Abrudan v článku týkajícím se problematiky HR v Rumunsku. Dorota Rajkowska píše o indikátorech v letecké přepravě a Mariola Grzebyk píše o rozvoji […]

Read More →

EMPIRICKÁ ANALÝZA PODPORY VÝSKUMU A VÝVOJA ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV   Katarína Chomová – Valéria Némethová – Miroslav Šipikal   Abstrakt Výskum a vývoj patrí medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce ekonomický rast krajín či regiónov. Aj preto je výrazne podporovaný rôznymi opatreniami zo strany verejného sektora. Na Slovensku bola veľká časť tejto podpory v programovacom období 2007 – […]

Read More →

KONSOLIDÁCIA A VŠESTRANNÝ VZOSTUP SPRÁVY ŠTÁTU V HABSBURSKEJ MONARCHII V ČASE PANOVANIA MÁRIE TERÉZIE   CONSOLIDATION AND GENERAL GROWTH OF THE STATE GOVERNANCE IN THE HABSBURG MONARCHY  DURING THE REIGN OF MARIA THERESA                                                                   Kornélia Beličková – Zuzana Staríčková   Abstrakt 13. mája 2017 uplynulo presne tristo rokov od narodenia Márie Terézie Walburgy Amalie Christine. Táto jediná […]

Read More →