Vážení čtenáři, vítejte u třetího čísla roku 2020 časopisu Ekonomické spektrum, které přináší 4 články, které se věnují opět rozličným tématům z ekonomické oblasti. Autorky Daňová a Širá zpracovaly článek s názvem “Vybrané aspekty vzťahu ľudského kapitálu a hospodárskeho rastu”. V článku je na příkladu zemí V4 testována role lidského kapitálu jako faktoru ekonomického růstu, […]

Read More →

Editorial 2/2020 Vážení čtenáři, vítejte u druhého čísla roku 2020 časopisu Ekonomické spektrum, které obsahuje čtyři zajímavé články. Články se věnují rozličným tématům, ale všechna z nich jsou aktuální a doufáme, že pro naše čtenáře budou články zajímavé. Josef Číž zpracoval článek s názvem “Evaluation of suppliers using digitalization”. Článek vysvětluje možnosti digitalizace využitelné při […]

Read More →

Editorial 1/2020 Vážení čtenáři, v tomto roce proběhlo několik změn v našem časopisu. Sídlo vydavatele se změnilo a toto číslo už vychází pod hlavičkou Mezinárodní organizace ISEIA v Lucembursku. Máme nové členy redakční rady, kteří působí zejména v univerzitním prostředí. I v této náročné době Vám přinášíme nové články z různých oblastí. První článek autorky Pauliny Filip se zabývá nebankovními institucemi na polském […]

Read More →

Editorial 1/2019 Vážení čtenáři, předkládáme Vám první číslo roku 2019 časopisu Ekonomické spektrum. Opět jsme se snažili i do tohoto čísla vybrat příspěvky tak, aby byly pestré z hlediska témat a zároveň abychom udrželi požadovanou kvalitu, na které si zakládáme. První číslo časopisu roku 2019 obsahuje pět článků. Autoři Bobovník a Kotuľak se zaměřili na problematiku […]

Read More →

Editorial 2/2018 Vážení čtenáři, předkládáme Vám druhé číslo roku 2018 časopisu Ekonomické spektrum. Práce na tomto čísle byla dosti náročná, a to zejména z důvodu, že si velmi zakládáme na tom, aby časopis obsahoval takové články, které mají odborný či vědecký přínos, odpovídají svou kvalitou jiným recenzovaným časopisům a také byl zajímavým pro samotné čtenáře. Doufáme, […]

Read More →

Vážení čtenáři,   předkládáme Vám číslo časopisu 1/2018. Toto číslo časopisu obsahuje tři zajímavé příspěvky.   Příspěvek Bicekové je zaměřen na téma fiskální decentralizace, konkrétně fiskální krytí samosprávných pravomocí NUTS 3 na Slovensku.  Příspěvek nejprve představuje oblasti působení samosprávných krajů, jejich financování a dále analyzuje vybrané finanční aspekty NUTS 3. V závěru autorka uvádí, že fiskální […]

Read More →

Vážení čtenáři,   jsem moc ráda, že Vám mohu představit v pořadí čtvrté číslo časopisu  Ekonomické spektrum  v roku 2017. Současné číslo našeho časopisu je složeno ryze ze zahraničních příspěvků. Své výzkumné aktivity představuje Denisa Abrudan v článku týkajícím se problematiky HR v Rumunsku. Dorota Rajkowska píše o indikátorech v letecké přepravě a Mariola Grzebyk píše o rozvoji institucí […]

Read More →

Vážení čtenáři a příznivci časopisu Ekonomické spektrum,   jsem moc ráda, že Vám mohu představit v pořadí třetí číslo roku 2017 našeho časopisu Ekonomické spektrum.   Nejprve bych chtěla připomenout, že máme nové webové stránky. Důvodem pro jejich založení bylo zatraktivnit a zpřehlednit informace o našem časopise a publikovaných článcích. Za celou redakční radu doufám, […]

Read More →

Vážení čtenáři a příznivci časopisu Ekonomické spektrum,   vítejte na stránkách dalšího čísla našeho časopisu, tentokrát v pořadí druhého v roce 2017. I tentokrát Vám představujeme výsledky práce kolegyň a kolegů týkajících se rozmanitých ekonomických oblastí. Emília Balážová představuje příspěvek na téma „ANALÝZA VÝVOZU DREVA A ZAMESTNANOSTI V LESNOM HOSPODÁRSTVE A SÚVISIACICH ODVETVIACH“. Elena Drabiková a Erika Fecková Škrabuľáková zpracovaly článek v angličtině a za téma zvolily […]

Read More →

Editorial Dear readers of the Journal of Economic Spectrum, I welcome you in the next issue of our journal. The journal brings again interesting insights from many economic areas. Jarmila Adamove solves in his article the relations in the work environment; Ivana Mišúnová Hudáková and Juraj Mišún deal with the strategic control as an important aspect of […]

Read More →